Press "Enter" to skip to content

Rusmisbruk

Viktige spørsmål

  • Bevissthetsgrad?
  • Hva er inntatt?
  • Hvor stort er inntaket?
  • Tidspunkt for inntak?
  • Har pasienten et kronisk alkoholproblem/rusproblem? OBS delir!
  • Har pasienten tatt alkohol i kombinasjon med andre stoffer, tabletter?
  • Hodeskade?

Artikler i dette kapittelet

Rusmisbruk P15
Akutt alkoholrus/intoksikasjon P15
Alkoholabstinens P15
Delirium tremens P15
Narkotiske stoffer P19
Narkotiske stoffer – opiater og amfetamin
Rusmisbruk og graviditet P15
Skader av kronisk alkoholmisbruk P15

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.