Press "Enter" to skip to content

Rusmisbruk P15

Norsk indeks: 31 Rus / Overdose

Generelle tegn på rusmiddelavhengighet

  • Sterk og vanskelig kontrollerbar trang til å bruke rusmidler
  • Misbruket vedvarer tross kunnskap om åpenbare skadevirkninger
  • Abstinenssymptomer og toleranseutvikling (må stadig bruke mer for å oppnå samme virkning)
  • Bruker rusmidler for å redusere/unngå abstinenser
  • Å få tak i rusmidler blir etter hvert det viktigste mål for dagen
  • Generelt forfall

Skader av alkohol

  • Skader ved akutt rus: ulykker (vær spesielt oppmerksom ved kombinasjon av rus og ytre tegn på hodeskade), selvmord
  • Skader ved langvarig misbruk: skader i indre organer og nervesystem, psykiske plager og angst

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.