Press "Enter" to skip to content

Akutt alkoholrus/intoksikasjon P15

Norsk indeks: 31 Rus / Overdose

Viktige spørsmål

 • Bevissthetsgrad?
 • Hvor stort er inntaket?
 • Tidspunkt for inntak?
 • Har pasienten et kronisk alkoholproblem? OBS delir!
 • Har pasienten tatt alkohol i kombinasjon med andre stoffer, tabletter?
 • Hodeskade?

Tiltak

 • Rådfør med lege i henhold til aktuelle data
 • Send ambulanse dersom pasienten ikke er vekkbar
 • Ved trussel om vold: kontakt politiet
 • Hjelperen må ikke gå inn i en situasjon som kan påføre ham/henne skade
 • Ved overstadig beruselse: lege bør vurdere alvorlighetsgrad; innleggelse kan være aktuelt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.