Press "Enter" to skip to content

Skader av kronisk alkoholmisbruk P15

Mulige konsekvenser/skader av langvarig alkoholmisbruk

 • Traumer/fallskader
 • Angst/depresjon
 • Familieproblemer
 • Dyspepsi (magesår/magekatarr)
 • Magesmerter (magekatarr/sår, leverbetennelse, bukspyttkjertelbetennelse), kvalme/oppkast, diare, gulsott (alkoholisk hepatitt)
 • Øsophagusvaricer (blødningsfare)
 • Impotens
 • Irritabilitet, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, forvirringstilstander
 • Hodepine, søvnvansker
 • Tegn på skader i nervesystemet: lammelser, ustøhet (polynevropati), epilepsi
 • Hypertensjon, kardiomyopati
 • Økt risiko for infeksjoner
 • Fosterskade

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.