Press "Enter" to skip to content

Delirium tremens P15

Norsk indeks: 31 Rus / Overdose

Årsak

Tilstand som utvikles etter særlig langvarig og kraftig alkoholmisbruk, oftest 2-4 dager etter siste inntak

Symptomer

  • Tilstanden er kjennetegnet av symptomer på både delir og hyperaktiviteti det autonome nervesystemet
  • Delir er kjennetegnet av forstyrrelser av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn/våkenhetsrytme
  • Kan arte seg som en akutt psykose med desorientering og hallusinasjoner – vanlig med visuelle og taktile hallusinasjoner (f.eks små dyr som kryper på huden)
  • Autonom hyperaktivitet kan observeres som takykardi, uttalt tremor, økt svetting, feber, angst, søvnproblemer og hypertensjon
  • Tilstanden lar seg vanligvis behandle, men kan ubehandlet være livstruende

Tiltak

  • Mistanke om delirium tremens skal føre til rask legevurdering

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.