Press "Enter" to skip to content

Rusmisbruk og graviditet P15

Tiltak

Norsk indeks: 31 Rus / Overdose

  • Lege bør vurdere situasjonen
  • Gravide med rusmiddelproblemer skal henvises raskt til behandling
  • Gravide rusmisbrukere kan tvangsinnlegges og holdes innlagt ut hele svangerskapet ”dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade” og dersom andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig
  • Avgjørelse om tvangsinnleggelse fattes av kommunens sosialtjeneste/rusteam

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.