Press "Enter" to skip to content

Selvmordstanker og selvmordsforsøk

Viktige spørsmål

  • Hvor er pasienten nå?
  • Er pasienten alene?
  • Pårørende/venner?
  • Barn i hjemmet?
  • Har pasienten pårørende eller andre som han ønsker å komme i kontakt med?
  • Si at vedkommende skal få hjelp – dersom mulig, ring etter pårørende/venner/drosje
  • Få avklart på hvilken måte vedkommende vil ta sitt liv dersom han/hun ikke selv sier det – jo mer konkrete, detaljerte og gjennomtenkte planer, desto mer hast!
  • Gir vedkommende uttrykk for hallusinasjoner/indre stemmer som sier at han skal skade seg selv eller andre?
  • Er vedkommende i sterk affekt?
  • Har vedkommende gjort selvmordsforsøk tidligere?

Artikler i dette kapittelet

Selvmordstanker og selvmordsforsøk P77
Selvskading P77
Trussel om selvmord P77

Andre lenker

Depresjon
Intox. med tabletter
Rusproblem

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.