Press "Enter" to skip to content

Selvmordstanker og selvmordsforsøk

Viktige spørsmål

  • Hvor er pasienten nå?
  • Er pasienten alene?
  • Pårørende/venner?
  • Barn i hjemmet?
  • Har pasienten pårørende eller andre som han ønsker å komme i kontakt med?
  • Si at vedkommende skal få hjelp – dersom mulig, ring etter pårørende/venner/drosje
  • Få avklart på hvilken måte vedkommende vil ta sitt liv dersom han/hun ikke selv sier det – jo mer konkrete, detaljerte og gjennomtenkte planer, desto mer hast!
  • Gir vedkommende uttrykk for hallusinasjoner/indre stemmer som sier at han skal skade seg selv eller andre?
  • Er vedkommende i sterk affekt?
  • Har vedkommende gjort selvmordsforsøk tidligere?

Artikler i dette kapittelet

Selvmordstanker og selvmordsforsøk P77
Selvskading P77
Trussel om selvmord P77

Andre lenker

Depresjon
Intox. med tabletter
Rusproblem

Comments are closed.