Press "Enter" to skip to content

Selvmordstanker og selvmordsforsøk P77

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Generelt

 • Selvmord er 3 ganger så hyppig hos menn som hos kvinner
 • Metodene hos menn er ofte mer voldsomme (henging, skyting); kvinner velger oftere overdoser og kutt
 • Anslagsvis 500 til 600 selvmord pr år i Norge. I tillegg til registrerte tilfeller anslås ca 25 % som mørketall i form av ulykker
 • Sjansen for å «lykkes» med et selvmordsforsøk øker med antall tidligere forsøk
 • Flertallet av de som utfører selvmordsforsøk, tar kontakt med helsevesenet umiddelbart før eller etter forsøket
 • Personer som tar kontakt om selvmordsforsøk, skal ha hjelp så raskt som mulig

Personer i faresonen

 • Personer med dype depresjoner
 • Personer med tidligere selvmordsforsøk (ca 10 % gjør selvmord innen ca 10 år etter et selvmordsforsøk)
 • Misbrukere av tabletter, alkohol eller narkotika
 • Personer med alvorlige somatiske eller psykiske lidelser
 • Eldre, ensomme
 • Personer som har truende eller faktiske tapsopplevelser
 • Fare for smitteeffekt, særlig hos ungdom, når selvmord har skjedd blant jevnaldrende i nærmiljøet

Tiltak

 • Det er viktig at pasienten og pårørende vises respekt, og at det skapes en trygg atmosfære i situasjonen
 • Ved selvmordstrusler skal pasienten vurderes av lege
 • Vurdering av om det beste er oppfølging utenfor sykehus eller om innleggelse i somatisk avdeling (ved intoksikasjon eller kutt) eller i psykiatrisk avdeling (ved vurdert høy risiko for selvmord) er nødvendig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.