Press "Enter" to skip to content

Selvskading P77

Generelt

 • Selvskading er som regel ikke et selvmordsforsøk eller en selvmordstrussel
 • De fleste som utfører selvskading, gjør dette i det skjulte
 • Mange skammer seg over selvskadingen og opplever ofte ikke å ha kontroll over sine selvskadende handlinger. De vil derfor gjøre alt de kan for at omgivelsene ikke skal oppdage hva de har gjort.
 • Mange bruker den fysiske smerten ved selvskading som en avledning fra en følelsesmessig smerte
 • Innringer vil som regel være pårørende eller andre som tilfeldig har oppdaget selvskadingen

Viktige spørsmål

 • Hva er skjedd?
 • Hvor lenge siden er dette?
 • Hvordan ser skaden ut /blør mye?
 • Er pasienten alene? (obs barn i hjemmet)
 • Gir pasienten uttrykk for selvmordstanker?

Tiltak

 • Ved selvskader/kutt gis råd med hensyn til blødning
 • La innringer få anledning til å fortelle
 • Hjelp pasienten til å komme til lege snarest (ringe pårørende/venner, bestille drosje)
 • Dersom pasienten ikke vil, finn ut hvor pasienten befinner seg
 • Dersom pasienten opptrer truende eller gir uttrykk for selvmordstanker, bør man vurdere om politi skal dra sammen med lege til pasienten
 • Etter behandling gis tilbud om besøk fra f.eks. selvmordsteam i kommunen dersom det er grunn til å oppfatte selvskadingen som et selvmordsforsøk
 • Unngå uttalelser og reaksjonsmåter som pasienten kan oppfatte som fordømmende eller avvisende
 • Tilby hjelp og oppfølging – ved legevakt henvises til hjelpeapparat på dagtid (fastlege, helsesøster, psykiatrisk akutteam)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.