Press "Enter" to skip to content

Trussel om selvmord P77

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Viktige spørsmål

 • Hvor er pasienten nå?
 • Er pasienten alene?
 • Pårørende/venner?
 • Barn i hjemmet?
 • Har pasienten pårørende eller andre som han ønsker å komme i kontakt med?
 • Si at vedkommende skal få hjelp – dersom mulig, ring etter pårørende/venner/drosje
 • Få avklart på hvilken måte vedkommende vil ta sitt liv dersom han/hun ikke selv sier det – jo mer konkrete, detaljerte og gjennomtenkte planer, desto mer hast!
 • Gir vedkommende uttrykk for hallusinasjoner/indre stemmer som sier at han skal skade seg selv eller andre?
 • Er vedkommende i sterk affekt?
 • Har vedkommende gjort selvmordsforsøk tidligere?

Tiltak

 • Pasienten bør få hjelp snarest: Vurder om pasienten skal komme til legevakt/legekontor eller om lege skal reise til pasienten
 • Dersom pasienten ikke ønsker hjelp, vurderes sammen med lege å sende lege og politi til ham/henne
 • Dersom pasienten har gjort «alt klart», prøv å holde telefonisk kontakt til hjelp er kommet fram
  • Gi støtte og vis at du er villig til å hjelpe og ønsker å forstå vedkommende sin situasjon
  • Ikke gi signaler som kan oppfattes som avvisende, moraliserende eller dømmende

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.