Press "Enter" to skip to content

Akutt psykose

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Generelt

Akutt psykose er en tilstand der pasienten får en virkelighetsbrist, og mister oversikt over hva som er fantasi og hva som er virkelighet.

Ulike former

 • Pasienter med tidligere kjent psykiatrisk sykdom (paranoid psykose, schizofreni mv), ofte i forbindelse med selvseponering av antipsykotika
 • Hos demente (særlig ved tilleggssykdom eller skifte av omgivelser)
 • Hos tidligere friske personer i forbindelse med infeksjoner og operasjoner (særlig gamle personer) eller etter et traume (reaktiv psykose)
 • Ved overdosering av medikamenter eller inntak av narkotiske stoffer
 • Organisk psykose: For eksempel postpartum psykose (fødselpsykose).

Symptomer

 • Varierende grad av virkelighetsbrist
 • Vrangforestillinger
 • Angst og aggresjon
 • Hallusinasjoner
 • Assosiasjonsforstyrrelser
 • Endret psykomotorisk tempo (uro, stupor)
 • Adferdsforstyrrelser
 • Manglende orientering for tid og sted
 • De fleste pasienter vil mangle sykdomsinnsikt

Kommunikasjon med pasienten

 • Fortell hvem/hva du er
 • Vis respekt
 • Opptre rolig og prøv å formidle trygghet
 • Vis at du er interessert i å forstå og hjelpe
 • Prøve å skape mening og sammenheng
 • Ta utgangspunkt i det hverdagslige og praktiske
 • Fokuser på ”her og nå”
 • Gi god tid
 • Vær tydelig
 • Unngå å argumentere mot pasienten sine vrangforestillinger
 • Unngå utspørring

Tiltak

 • Pasienten trenger som regel raskt legetilsyn
 • Tvangsinnleggelse i sykehus kan noen ganger bli nødvendig
 • Ved trusler om vold skal politiet kontaktes; sørg for at det alltid er flere personer til stede hos pasienten inntil situasjonen er avklart
 • Tvangsmedisinering kan bare skje under ansvar av godkjent institusjon
 • Tenk på tiltak for eventuelle barna i huset

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.