Press "Enter" to skip to content

Psykose

Forslag til spørsmål ved mistanke om psykose

Hallusinasjoner

  • Har du hørt eller sett ting som er merkelige eller som andre ikke ser?
  • Har du hatt merkelige opplevelser knyttet til kroppen (følt deg styrt, fått elektriske støt eller liknende)?
  • Har du hatt merkelig lukt- eller smaksopplevelser?

Vrangforestillinger

  • Har du følt deg overvåket, forfulgt eller hatt uvanlige ideer?
  • Har du spesielle evner eller mottar du meldinger eller beskjeder fra aviser, radio eller TV?

Tankeforstyrrelser

  • Har du problemer med tenkningen?
  • Spør om tankelesning, tankeinnsetting/tyveri eller betydelige problemer med å samle tankene

Råd og tiltak

  • Ved mistanke om psykotiske symptomer skal pasienten vurderes av lege, vanligvis av fastlegen
  • Om det har oppstått spesielt vanskelige situasjoner eller det er mistanke om at pasienten er til fare for seg selv eller andre, må pasienten snarlig vurderes av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.