Press "Enter" to skip to content

Nyrebekkenbetennelse (Pyelonefritt) U70

Norsk indeks: 36 Urinveier

Årsak

Oppadstigende urinveisinfeksjon fra urinblære mot nyrebekken og nyrer. Disponerende faktorer er strikturer, steiner, tumores, forstørret prostata, refluks fra blæra opp i urinleder, svulster, strikturer, ufullstendig blæretømning.

Symptomer

  • Frostrier og feber
  • Mage/flankesmerter
  • Cystittsymtpomer med hyppig og smertefull vannlatning hos ca 1/3
  • Kvalme og brekninger

Tiltak

  • Ved mistanke om pyelonefritt skal pasienten til lege snarest
  • Ta urin stix og CRP

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.