Press "Enter" to skip to content

Urinveisinfeksjon hos barn U71

Norsk indeks: 36 Urinveier

Generelt om UVI hos barn

Infeksjoner i urinveiene deles vanligvis inn i øvre og nedre infeksjoner. Øvre infeksjoner er i nyrebekken og eventuelt i selve nyrevevet. Nedre infeksjoner er betennelse i blære og urinrør, og er en overflatisk infeksjon i slimhinnene.

Symptomene hos barn kan være vage, og først når barnet er 3-4 år kan det selv fortelle om plagene. Hos spedbarn vil en kun merke redusert allmenntilstand, og redusert vektøkning. Forløpet kan være akutt med høy feber, dårlig allmenntilstand, oppkast og diaré og magesmerter ved øvre infeksjon.

Urinveisinfeksjoner forekommer hos mindre enn 1% av spedbarn og småbarn. De er langt hyppigere hos jenter enn gutter. Blant barn med feber er forklaringen i 4-8 % av tilfellene en urinveisinfeksjon.

Symptomer

  • Svært variable, fra ulmende, vage magesmerter og ubehag, til mer voldsomme med feber og sterke magesmerter
  • Urinveisinfeksjon hos små barn kan være vanskelig å oppdage fordi de ikke kan gi uttrykk for plagene sine
  • Hos små barn med feber i flere dager uten andre symptomer, må en alltid tenke på muligheten for UVI

Råd og tiltak

Ved mistanke om UVI:

  • Be foreldrene om å få tatt en urinprøve – tilby en urinpose til å samle opp urin hos de minste
  • Barnet og urinen skal undersøkes av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.