Press "Enter" to skip to content

Nyrestein U95

Norsk indeks: 36 Urinveier

Årsak

Fastkilt stein i urinleder fra nyre til urinblære

Symptomer

  • Intense smerter fra lenderyggen som stråler nedover mot lysken eller magen
  • Ofte takvist preg
  • Kvalme vanlig

Tiltak

  • Skal vurderes og behandles av lege snarest
  • Urin stix (sjelden nyrestein uten hematuri)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.