Press "Enter" to skip to content

Hevelse i scrotum

Norsk indeks: 36 Urinveier

Viktige spørsmål

  • Smerter?
  • Ømhet?
  • Akutt eller gradvis innsettende?
  • Varighet?
  • Infeksjonstegn?

Råd

  • Ved akutt innsettende smerte, skal pasienten tilses av lege umiddelbart. Funikkeltorsjon er en alvorlig tilstand som krever rask behandling.
  • Ved smerter, hevelse og infeksjonstegn skal tilstanden vurderes av lege (obs betennelse i bitestikkelen)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.